Enable JavaScript to visit this website.

Ofte stilte spørsmål

1. Inneholder Idoform-kapslene gelatin?
Nei, Idoform-kapslene er vegetabilske.

2. Er melkesyrebakteriene av human eller animalsk opprinnelse?
De er av human eller meieri-opprinnelse.

3. Kan jeg åpne kapslene?
Ja, det kan du.

4. Hva er trippel-lag beskyttelse?  
Trippel-lag beskyttelse er en måte å beskytte melkesyrebakteriene på. De tre lagene består av:

LAG 1: BESKYTTENDE MATRISE
LAG 2: KAPSLER/TABLETTER
LAG 3: ALUMINIUMSRØR MED FUKTABSORBERENDe LOKK

5. Hvor kan jeg kjøpe Idoform-produktene?
Idoform fås kun på apotek

6. Hva er L. rhamnosus (LGG®) og Bifidobacterium (BB-12®)?
L. rhamnosus (LGG®) og Bifidobacterium (BB-12®) er verdens mest studerte melkesyrebakteriestammer.
L. rhamnosus (LGG®) og Bifidobacterium (BB-12®) er registrerte varemerker fra Chr. Hansen A/S

7. Hva er en stamme og hva betyr det når melkesyrebakterier er oppgitt på et stammenivå?
Det er mange forskjellige melkesyrebakteriestammer. Eksempelvis er Lactobacillus rhamnosus (LGG®) på bilde under der stammen er (LGG®). Om man kun refererer til «Lactobacillus rhamnosus», vil ikke melkesyrebakterien være oppgitt på stamme-nivå, og kan dermed ikke klassifiseres som stamme-spesifikk.

Man kan sammenligne det å kjøpe melkesyrebakterier med vitaminer:  Når en kjøper vitaminer (slekt), vil man ikke bare  vite hva slags vitamin det er f.eks vitamin B (art) men også hva slags type B-vitamin f.eks. B6 (stamme).

8. Er alle melkesyrebakteriestammer like?
Nei det er de ikke og det er vanskelig å sammenligne dem med hverandre. Det står alltid oppgitt på Idoform-produktene hvilke stammer som produktet inneholder i henhold til slekt, art og stamme. Dersom stammen ikke hadde vært oppgitt, ville man ikke kunne være sikker på at man fikk det samme produktet hver gang. 

 
PP-BIF-NOR-0287